T

estasin tätä Vilijaanan ohjetta. 

 

 

Itse jaoin ohjeen neljällä, koska en tarvinnut isoa satsia puuroa.